Wykresy danych meteo -

W tym miejscu przedstawiam jak kształtowały się odczyty parametrów meteo w zadanym czasie. Możesz wybierać z predefiniowanych zakresów czasowych lub skorzystać z kalendarza do zaznaczenia własnego zakresu, który chcesz zobaczyć na wykresie. Pamiętaj o wyborze stacji, której odczyty chcesz przeglądać z bocznego menu.

Wybierz dane do wykresu: